داروپخش (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۸۸۸۸۹۶۰۰ http://www.dpdcir.com/ info@dpdcir.com تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره ۸۱
توضیحات
نام پرسنل سمت
داوود رضا شفاعت رئیس هیات مدیره
فریدون سیامک نژاد عضو هیئت مدیره
محمدرضا مرادی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمدعلی اسدی عضو هیات مدیره

 

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 کارخانجات داروپخش
2 -
3 -
ردیف نام شرکت
4 -
5 -

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت