سرمایه گذاری توکا فولاد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت در برنامه های توسعه، تامین تدارک مواد اولیه و تجهیزات و انجام پروژه های تخصصی فولاد مبارکه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۶۸۶۲۱۲ http://tukaco.com info@tukaco.com اصفهان - خيابان سعادت آباد، خيابان ششم ملاصدرا - پلاك 12/1
توضیحات
نام سمت

عبدالرضا جمالی

مدیر عامل

طهمورث جوانبخت

رئیس هیئت مدیره

جواد عشقي نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرضا جمالي

عضو هیئت مدیره

 داود رادمهر

عضو هیئت مدیره

امير اسداله زماني راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1