بانک دی (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات
بانکداری مجازی ، خدمات کارت .
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۸۹۳۰ http://bank-day.org/ تهران، خیابان ولی عصر(عج)، بالاتر از پارک ملت، روبروی سازمان مدیریت صنعتی، نبش خیابان پروین ، شماره 45 
توضیحات
نام پرسنل سمت
برات کریمی مدیر عامل 
نصرت الله شهبازی رئیس هیئت مدیره
فریدون رشیدی نایب رئیس هیئت مدیره
رحیم طاهری عضوهیئت مدیره
برات کریمی عضوهیئت مدیره

 

صورت مالی

 

Screenshot