اعتباری کوثر مرکزی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱ -۴۲۸۳۰ http://www.kosarfci.ir/ info@kosarfci.ir میدان ولیعصر، بلوار کشاورز ، ابتدای خیابان وصال شیرازی، پلاک 121
توضیحات
غلامحسین صباحی مدیرعامل
محمدرضا جهانی عضو هیئت مدیره

احمد ریخته گر نظامی

عضو هیئت مدیره
امیر هوشنگ جنگی نایب رییس هیئت مدیره
غلامحسین صباغی عضو هیئت مدیره
عیسی کاظم نژاد  رییس هیئت مدیره

 

مدیران

صورت مالی

mali kosar