فولاد متیل

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۲۷,۷۳۱
خدمات و محصولات

الف - انجام كليه فعاليتهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، فني و خدماتي در زمينه صنعت فولاد و مصنوعات فلزي و فولادي

ب- ايجاد مراكز خدمات فولاد، مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي، سرمايه‏گذاري در شركتها و خريد ياتعهد خريدسهام آنها

پ -اخذ نمايندگي از شركتها و اعطاي نمايندگي به آنان ، اعطاي تسهيلات اعتباري به اشخاص حقوقي و وابسته و تابعه و مشتريان

ت- انجام واردات و صادرات، خريد و فروش و كليه فعاليتهاي تجاري و مالي مجاز و ارائه خدمات مشاوره‏اي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۳۳۸۶ http://www.metilsteel.ir info@metilsteel.ir تهران - خيابان شهيد دستگردي - شماره 69
توضیحات
نام سمت

محسن رضیعی

مدیر عامل

سید رسول رنجبران

رئیس هیئت مدیره

علیرضا معینی بخش

نایب رئیس هیئت مدیره

الهویردی دهقانی

عضو هیئت مدیره

یاسر انتظامی

عضو هیئت مدیره

علیرضا منصوری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18