بانک سینا (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۷۳۱ http://www.sinabank.ir/ callcenter@sinabank.ir تهران ، خیابان استاد مطهری، شماره 187
توضیحات
سید ضیاء ایمانی مدیرعامل
قربان دانیالی نایب رییس هیات مدیره
محمدرضا ساروخانی عضو هیات مدیره
غلام عباس نعمت اللهی رییس هیات مدیره
علیرضا تقدیری  عضو هیات مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 بنیاد مستضعفان حقوقی 63.08
2 موسسه بنیاد علوی حقوقی 7.79
3 توسعه خدمات مدیریت اهداف حقوقی 6.69
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا حقوقی 6.07
5 بیمه سینا حقوقی 1.93

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سینا

خبر های این شرکت