بانک سینا (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۷۳۱ http://www.sinabank.ir/ callcenter@sinabank.ir تهران ، خیابان استاد مطهری، شماره 187
توضیحات
سید ضیاء ایمانی مدیرعامل
قربان دانیالی عضو هیئت مدیره
محمدرضا ساروخانی عضو هیئت مدیره
غلام عباس نعمت اللهی عضو هیئت مدیره
علیرضا تقدیری  عضو هیئت مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 بنیاد مستضعفان حقوقی 63.08
2 موسسه بنیاد علوی حقوقی 7.79
3 توسعه خدمات مدیریت اهداف حقوقی 6.69
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا حقوقی 6.07
5 بیمه سینا حقوقی 1.93

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت