سهامی ذوب آهن اصفهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۱,۵۰۳,۵۳۹
خدمات و محصولات

تولید آهن و فولاد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۷۱۸۰۰ http://newsales.esfahansteel.com sales@esfahansteel.com اصفهان - بلوار سعدي - مقابل پل مارنان - پلاك 178
توضیحات
نام پرسنل سمت
منصور يزدي زاده شترباني مدیر عامل 
بهرام سبحاني رئیس هیئت مدیره
منصور يزدي زاده شترباني نایب رئیس هیئت مدیره:

احسان دشتیانه

عضوهیئت مدیره

سيد ابوتراب فاضل

عضوهیئت مدیره

بابک بیگی

عضوهیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت