خدمات ارزی وصرافی پاسارگاد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید و فروش نقدی ارزهای معتبر

نقل و انتقال ارز در داخل کشور از طریق صدور حواله

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۰۱۸۹ http://www.pasargadexchange.com info@pasargadexchange.com تهران – خیابان نلسون ماندلا(آفریقا) – ابتدای تابان شرقی- پلاک 2 - طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

جواد سروری

مدیر عامل

مصطفی بهشتی

رئیس هیئت مدیره

محمد امیر داوود 

نایب رئیس هیئت مدیره

مصطفی عزیزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8