مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير به قصد کسب انتفاع و به ميزاني که مستقلاً بتواند حداقل يک عضو هيئت مديره شرکت سرمايه‌پذير را انتخاب کند و موضوع فعاليت هريک از شرکت‌هاي سرمايه‌پذير يک يا چند مورد از موارد زير باشد: • اکتشاف و انجام تحقيقات زمين‌شناسي متالوژي؛ • استخراج و بهره‌برداري از معادن؛ • توليد و فرآوري مواد معدني؛ • توليد شمش از سنگ‌هاي معدني؛

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۷۳۴۰ http://www.midhco.com info@midhco.com تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان فرهنگ، خیابان معارف، پلاک 8
توضیحات
نام سمت

علی اصغر پورمند

مدیر عامل

مجيد قاسمی

رییس هیات مدیره

علی اصغر پورمند

نایب رییس هیات مدیره

بهرام سبحانی 

عضو هیات مدیره

رضا اشرف سمنانی

عضو هیات مدیره

علي پاليزدار

عضو هیات مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

میدکو

خبر های این شرکت