خدمات مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات کارشناسی ، مشاوره مالی و ارزیابی وثایق ملکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۶۱۷۴۰ http://pasargadfsc.ir info@pasargadfsc.ir تهران-شهرک غرب (قدس)، فاز 4 ، خیابان فلامک شمالی، نبش کوی پنجم ، (ساختمان بانک پاسارگاد) طبقه فوقانی شعبه فلامک .
توضیحات
نام سمت

نوروز لطیفی

مدیر عامل

کامران اختیار

رئیس هیئت مدیره

مهدی دهقان

نایب رئیس هیئت مدیره

نوروز لطیفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5