پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۵۰۵ https://www.pep.co.ir Info@pep.co.ir تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، چهاراراه سرو، خیابان سروغربی، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵۲
توضیحات
نام سمت

مسیح مشهدی تفرشی

مدیر عامل

شهاب جوانمردی

رئیس هیئت مدیره

زهرا میرحسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

هوشنگ معتمدی

عضو هیئت مدیره

ساسان بهمنیار

عضو هیئت مدیره

مسیح مشهدی تفرشی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9