فناوری اطلاعات وارتباطات پاسارگاد آریان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۹۵۱۰۰۰۰ https://fanap.ir info@fanap.ir تهران، پردیس، پارک فناوری پردیس، بلوار نوآوری 12، پلاک 123
توضیحات
نام سمت

شهاب جوانمردی

مدیر عامل

مجید قاسمی

رئیس هیئت مدیره

حسن معتمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

ذبیح الله خزایی

عضو هیئت مدیره

اسعد نیازمند

عضو هیئت مدیره

شهاب جوانمردی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8