بانک قوامین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تسهیلات بانکی ، سپرده گذاری ، عقود اسلامی بانکی ، ضمانت نامه ، چک های بانکی ، صندوق امانات بانک قوامین .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱-۵۱۵۱ http://www.ghbi.ir ghbpr@ghbi.ir ضلع شمال ميدان آرژانتين - ابتداي بزرگراه آفريقا - برج قوامين
توضیحات
علی ابدالی مدیرعامل
علی ابدالی عضو هیئت مدیره
جعفر اسدی عضو هیئت مدیره
مصطفی پرتوافکنان رییس هیئت مدیره
جمال بحری ثالث نایب رییس هیئت مدیره

 

صورت مالی

mali b gh