فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

1) بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در 74 کيلومتری شهر اصفهان

2) انجام هرگونه فعاليت توليدی معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع شرکت مرتبط باشد

3) اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غير فلزی مورد نياز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن ، دولوميت و توليد سنگ آهن دانه بندی ،کنسانتره و گندله از آن.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱-۵۲۷-۳۳۳۳۳ http://www.msc.ir استان اصفهان ، شهر مباركه، صندوق پستي 161-84815

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حقوقی 17.19
2 سرمایه گذاری صدر تامین حقوقی 9.51
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 بانک رفاه کارگران حقوقی 3.18
4 سرمایه گذاری استان تهران حقوقی 3.07

صورت مالی

Screenshot001

خبر های این شرکت