سرمایه گذاری سمند

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکتها، موسسات، طرحها و پروژه ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۹۲۷۰ تهران- محله داوودیه- خیابان شهید آلن آبکار شاه نظری- خیابان چهارم -پلاک10-طبقه اول- کدپستی 1547835111
توضیحات
نام سمت

علی شیخی

مدیر عامل

کامیار عطائی

رئیس هیئت مدیره

حسن صدری

نایب رئیس هیئت مدیره

علی شیخی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8