سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمی، صنايع معدني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۲۳۷۰۰۰ http://www.cpfic.com info@cpfic.com تهران، خیابان شیراز جنوب پایین‌تر از اتوبان شهید همت، خیابان زرتشتیان، بعد از تقاطع گلستان، پلاک 11
توضیحات
نام سمت

محمدرضا رستمي

مدیر عامل

محمد مهدي نواب مطلق

رئیس هیئت مدیره

منصور حقيقت پور

نایب رئیس هیئت مدیره

مصطفي اميد قائمي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا رستمي

عضو هیئت مدیره

احمد صيفي کاران

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled