پالایش نفت جی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولید انواع قیر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۳۳۹۴۰۰۰-۴۳۱۵(۰۲۱) http://www.jeyoil.com/ info@jeyoil.com تهران، بالاترازمیدان شیخ بهایی ، خیابان سئول، نرسیده به تقاطع رشیدیاسمی، کوچه 4 پلاک 1.
توضیحات
نام پرسنل سمت
علی محمدی  رئیس هیئت مدیره
علیرضا جاوید عضوهیئت مدیره
محسن شاهین نایب رئیس هیئت مدیره
محمد ابراهیمی عضوهیئت مدیره

 

شرکت های زیرمجموعه

مدیران