شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهران، کيلومتر 11جاده مخصوص کرج ، روبروي شرکت تعاوني سپه، خيابان سي ام درب سوم

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۳۸۰۰۰ http://opco.co.ir info@opco.ir تهران، کيلومتر 11جاده مخصوص کرج ، روبروي شرکت تعاوني سپه، خيابان سي ام درب سوم
توضیحات
نام سمت

کیوان وزیری گودرزی

مدیر عامل

مهران لهراسبی

رئیس هیئت مدیره

سعید ملکی

نایب رئیس هیئت مدیره

کیوان وزیری گودرزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11