شرکت ایرانسل

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

ارائه دهنده انواع خدمات در زمینه تلفن همراه، وایمکس و...

شرکت پیشرو در ارئه خدمات نوین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
cs@mtnirancell.ir
توضیحات
بیژن عباسی آرند مدیرعامل
حمید توفیقی عضو هیئت مدیره
بیژن عباسی آرند عضو هیئت مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 بابک رمضانی حقیقی 0
خبر های این شرکت