بانک ایران زمین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۴۸۰۹ - ۰۲۱ info@izmail.ir تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187
توضیحات
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل
سید حسن سلطانی فیروز رییس هیات مدیره
عبدالمجید پورسعید عضو هیات مدیره

 

صورت مالی

Screenshot