انرژی تابان پویا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان نظامی گنجوی کوچه احتشام پلاک 14 طبقه سوم واحد 11
توضیحات
نام سمت

علیرضا صادقی

مدیر عامل

سید حسن رسولی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا صادقی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر زحمتکش

عضو هیئت مدیره

بهنام فرد افشاری تله بازلو

عضو هیئت مدیره

حمید محمدی نیکو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12