فولاد غدیر نی ریز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۵۳۸۵۴۰۱۵ http://nghsco.com سیرجان-کیلومتر 50 جاده نی ریز – سیرجان - صندوق پستی 385-74915
توضیحات
نام سمت

علیرضا زاهدیان

مدیر عامل

محمدرضا نوری برکستانی

رئیس هیئت مدیره

بهزاد گودرزیان

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید هوشمندی ماهر

عضو هیئت مدیره

احمد علی گلی

عضو هیئت مدیره

علیرضا زاهدیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5

خبر های این شرکت
  • مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نی ریز گفت: باوجود تحریم هایی که اعمال شده است، تولیدات درحال انجام بوده و ساخت قطعات مصرفی مجموعه ای نزدیک به 1.8 میلیون دلاری انجام شده است که در گذشته با استفاده از ارز از شرکت های اروپایی خریداری می شد.