بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۴۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۵۴۶۲ http://neginekish.com info@neginekish.com تهران – خیابان نلسون ماندلا – کوچه گلخانه پلاک ۳۶
توضیحات
نام سمت

اکبر محققی

مدیر عامل

محمد سعید نژاد

رئیس هیئت مدیره

امیر بابایی

نایب رئیس هیئت مدیره

اکبر محققی

عضو هیئت مدیره

حسین یزدی

عضو هیئت مدیره

حسن شاه‌ولدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2