ریل کام راهبر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

پروژه های فیبر نوری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۸۶۱۵۰۰ تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان میرداماد - کوچه سرو - پلاک 6
توضیحات
نام سمت

حسن علوی نژاد

مدیر عامل

محمدرضا رمضانزاده

رئیس هیئت مدیره

حسن علوی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

پریسا درویش

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7