بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۸۷۵۳۳۷ http://gimidco.com info@gimidco.com تهران، خیابان شریعتی، تقاطع میرداماد، کوچه نیک، پلاک ۳۰
توضیحات
نام سمت

ناصر سبحانی

مدیر عامل

سید مرتضی مرتضایی

رئیس هیئت مدیره

محمد خان داداش پور

نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر سبحانی

عضو هیئت مدیره

اسداله فرشاد

عضو هیئت مدیره

محمد هاشم زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18