توسعه سامانه بهنگام غدیر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۸۶۱۵۱۰ تهران- خیابان ولیعصر-بالاتراز بلوار میرداماد -خیابان سرو -پلاک 6 طبقه 4
توضیحات
نام سمت

علی عاملی

مدیر عامل

غلامحسین عشقی موحد

رئیس هیئت مدیره

علی زمانی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی عاملی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17