سرمایه گذاری پارس توشه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید و فروش و اداره سهام شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی

سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و تکمیل طرحهای صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ساختمانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۳۷۹۹۷ تهران، بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، شماره 43
توضیحات
نام سمت

هوشنگ دادوش

مدیر عامل

حسین ماهرو

رئیس هیئت مدیره

جلیل میهن دوست

نایب رئیس هیئت مدیره

جلیل میهن دوست

عضو هیئت مدیره

محسن عسکری آزاد

عضو هیئت مدیره

محمد صادق آل یاسین

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14