توسعه صنایع و معادن گهر مس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث کارخانه تغليظ در معدن مس چاه فیروزه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۷۴۹۲۰ http://www.goharmess.ir تهران- خیابان سرو غربی- حد فاصل چهار سرو و میدان کتاب پلاک 115 طبقه 5
توضیحات
نام سمت

الیاس ایران نژاد پاریزی

مدیر عامل

علی یزدانی ورزنه

رئیس هیئت مدیره

علی کارگر

نایب رئیس هیئت مدیره

الیاس ایران نژاد پاریزی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا میرزایی

عضو هیئت مدیره

بهنام عبادی ابلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12