سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید و فروش و پذیره نویسی اوراق بهادار و سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت در طرح ها و پروژه های ساختمانی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی، پولی، بازرگانی و نیز خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۲۲۹۴۱ تهران - خ قائم مقام فراهانی - خ 24 - نبش کوچه شهرام - پلاک 8 - طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمد بهرامی جوبه

مدیر عامل

حسن سمائی

رئیس هیئت مدیره

محمد بهرامی جوبه

نایب رئیس هیئت مدیره

سجاد ذاکری

عضو هیئت مدیره

صابر ستایشی

عضو هیئت مدیره

مجید شهریاری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

27