پتروشیمی خارگ

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه تولید محصولات پتروشیمی و بازیافت پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد از گازهای استحصالی چاه های حوزه نفتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۸۱۶۱۰۳ تهران-ديباجي شمالي ، خيابان دژم جو پلاك 40
توضیحات
نام سمت

غلامرضا اميرشقاقي

مدیر عامل

نصرت رحیمی

رئیس هیئت مدیره

غلامرضا اميرشقاقي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسين قضاوي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

24