ساختمانی صبا نفت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۵۴۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

یكی از شركت های بزرگ و فعال ساختمانی در سطح كشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۰۶۳۳ http://www.sabanaft.com تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک غربی، شماره 172
توضیحات
نام سمت

سعید شیرزادی

مدیر عامل

عبدالرضا فروغی

رئیس هیئت مدیره

 سعید شیرزادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن خاکپور

عضو هیئت مدیره

مرتضی دستغیب

عضو هیئت مدیره

رامین رحیمیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

22