سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیائی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران کاووسیه خیابان بیست و پنجم خیابان گاندی جنوبی پلاک113 طبقه همکف کدپستی 1517973111
توضیحات
نام سمت

احمدرضا تفهمی

مدیر عامل

مهدی محمودیان

رئیس هیئت مدیره

رحیم محمدزاده

نایب رئیس هیئت مدیره

احمدرضا تفهمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17