بازرگانی توسعه صنعت روی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد انسجام ، هماهنگي در توليد، فروش، توزیع و نظارت كنترل قيمتها در بازارهاي داخلي و خارجي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۴۲۳۸۰ http://www.zidcc.ir info@zidcc.ir تهران- عباس آباد- خیابان شهید جواد سرافراز -خیابان هشتم -پلاک13- طبقه دوم -کدپستی 1586868515
توضیحات
نام سمت

ابوالفضل بنان

مدیر عامل

اسمعیل صالحی

رئیس هیئت مدیره

مهدی محمدخانی

نایب رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل بنان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12