راهبران آب شرب ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ریخته‌گری آهن ـ ریخته‌گری فولاد ـ محصولات ریخته‌گری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۵۵۵۵۸۷ تهران - خیابان ستار خان،خیابان حبیب الهی،پلاک 241 طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

علی قوی پیکر

مدیر عامل

بهروز وقتی

رئیس هیئت مدیره

محبوب مالکی

نایب رئیس هیئت مدیره

عبداله رییس شقاقی

عضو هیئت مدیره

ذالفقار ثابتیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11