صرافی فراز اعتماد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۴۰۰۷۷ تهران-خیابان مطهری، بین دریای نور و کوه نور، پلاک ۲۲۹، طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

عباس پور خسروی

مدیر عامل

حسن ابارشی

رئیس هیئت مدیره

علی آزاد دوین

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبی حقی

عضو هیئت مدیره

رامین کمالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9