توسعه فاوا صنعت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۱۷۵۱۱ http://www.favasanat.com تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پلاک 15، طبقه سوم غربی
توضیحات
نام سمت

شهرام واحدی

مدیر عامل

بهزاد ظهیری

رئیس هیئت مدیره

عبدالواسع کمالی مریان

نایب رئیس هیئت مدیره

امیر محمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8