فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

عرضه فرآورده های قیری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۰۳۶۴۵۱ تهران- سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل 2 ، پلاک 37 ، طبقه چهارم
توضیحات
نام سمت

حبیب الله محمدی

مدیر عامل

سید علی سید علیخانی 

رئیس هیئت مدیره

حبیب الله محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی خردمند هولیقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7