توسعه پستهای ایران ترانسفو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحي و توليد پست‌هاي پيش ساخته كمپكت، دو طبقه، موبايل، يونيت، پدمانتد، تمام دفني، نيمه دفني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۲۲۲۳۰۰۲ info@itsdco.com زنجان - شهرک صنعتی شماره یک علی آباد انتهای بلوار پرفسور ثبوتی - خیابان دی جنوبی - شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
توضیحات
نام سمت

مجتبی شهبازی

مدیر عامل

حمید کاظمی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی شمسی

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد شادرام

عضو هیئت مدیره

حمید توکلی

عضو هیئت مدیره

بابک منوچهری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6