حمل و نقل آشنا راه سما

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام امور حمل و نقل جاده‌اي داخلي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۳۷۹۴۱۶۱۲ http://ashna-rah-sama.ir/ زنجان، کیلومتر 5 آزادراه زنجانقزوین، پایانه بار
توضیحات
نام سمت

مجتبی قاسملو قیداری

مدیر عامل

کوروش دربندی زاده

رئیس هیئت مدیره

امیر محمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

میلاد شمسی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4