ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تاسیس کارخانه های صنعتی و تولید و بهره برداری از آنها ساخت و تهیه و توزیع و فروش انواع نرم افزار رایانه ای، لوازم صنعتی برقی الکترونیکی و قطعات مربوطه،صادرات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۶۸۷۵ تهران -خیابان ولی عصر- خیابان اسفندیار- پلاک 12 - طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

حسین عزیزی

مدیر عامل

محمد حسن آقایی

رئیس هیئت مدیره

اکبر بهاروند 

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین عزیزی 

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2