پتروشیمی همت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید اوره با استفاده از جمع آوری گازهای دی اکسید کربن (CO2)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۴۸۰۱ http://www.hemmatpc.com info@hemmatpc.com تهران ، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک 22، واحد 12
توضیحات
نام سمت

علیرضا پوری

مدیر عامل

داداله آقا حاج علیان

رئیس هیئت مدیره

علیرضا پوری

نایب رئیس هیئت مدیره

عظیمه زیلایی

عضو هیئت مدیره

بهزاد باهنر

عضو هیئت مدیره

شهریار جهرمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20