سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انواع فعالیتهای بازرگانی معادن و مواد معدنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۷۵۹۶۰ http://www.golgohar-id.com info@golgohar-id.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک 2، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

رامین سارنگ

مدیر عامل

محمد ابراهیم نوربخش

رئیس هیئت مدیره

محمدتقی ابوالحسنی

نایب رئیس هیئت مدیره

رامین سارنگ

عضو هیئت مدیره

محمود زید آبادی نژاد

عضو هیئت مدیره

حسین اطمینان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11