ترانسفورماتور سازی کوشکن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع ترانسفورماتورهاي توزيع با بازده بالا،سازنده ترانسفورماتورهاي روغني تک فاز و سه فاز

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۲۲۲۱۱۰۰ https://www.kooshkan.ir زنجان - شهرک صنعتی شماره یک - خیابان سهروردی
توضیحات
نام سمت

مسعود ثالثی

مدیر عامل

بهزاد ظهیری

رئیس هیئت مدیره

علی محمد رنجبر

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود ثالثی

عضو هیئت مدیره

داود جعفری

عضو هیئت مدیره

پروین پاشائی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3