سرمایه گذاری هامون سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایـه گـذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار، مؤسسات یا صندوق­های سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۶۸۵۶۹۶ تهران- خیابان شريعتي- پل رومي -ورودي الهيه -مقابل كوچه مبشر
توضیحات
نام سمت

سید جعفر علوی معلم

مدیر عامل

امیرحمزه مالمیر

رئیس هیئت مدیره

سید جعفر علوی معلم

نایب رئیس هیئت مدیره

مریم رفیعی نصیرآبادی

عضو هیئت مدیره

رویا قدوسی

عضو هیئت مدیره

سیدرضا سیدسخا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19