سرمایه گذاری کشتیرانی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات متنوع حمل ونقل

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۱۰۰۱۱۰ http://irisl.portal.finance تهران-پاسداران-خيابان شهيد داود جهانبخش نژاد-خيابان پاسداران-پلاك 523-طبقه همكف 1957617114
توضیحات
نام سمت

حسام معتضدیان قمی

مدیر عامل

حمیدرضا رئوفی

رئیس هیئت مدیره

محمد مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

تورج رئیسی

عضو هیئت مدیره

سعید ویسی زاده

عضو هیئت مدیره

احمدرضا طالبی فراهانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16