بازرگانی پاساد دانا ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

گسترش و تسهیل فعالیتهای واحدهای بازرگانی خارجی و نیز براورد نیازهای وارداتی صنعتی کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۴۳۲۷۲۵ http://pasaddana.com تهران- بلوار آيت الله كاشاني-انتهاي خيابان بهمني نژاد-شماره74-ساختمان فروش خودرو ايرانيان-ط4-واحد7و8
توضیحات
نام سمت

محمد شفیعی نژاد

مدیر عامل

سیروس غلامپور

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل جنگی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد شفیعی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13