شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۴۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۳۶۶۴۶۹ تهران - بلوار فرحزادی - خیابان حافظی - پلاک 48 - طبقه پنجم
توضیحات
نام سمت

نصرت الله کاظمی

مدیر عامل

نصرت الله کاظمی

نایب رئیس هیئت مدیره

عین الله عربی مقدم

عضو هیئت مدیره

امیدعلی معیری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9