بازرگانی و خدمات همگام خودرو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد و بهره برداری از تعمیرگاه های مرکزی، فروشگاه های مرکزی قطعات یدکی و نمایشگاه های مرکزی فروش محصولات ایران خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۰۷۲۰۰۰ http://www.hamgamkhodro.com تهران ، بزرگراه يادگار امام ، نرسيده به خيابان آزادي ،بلوار شهيد تيموري ، تعميرگاه مركزي شماره يک ايران خودرو
توضیحات
نام سمت

بابک سلاجقه

مدیر عامل

عباس بختیاری

رئیس هیئت مدیره

فرزاد جلیلی

عضو هیئت مدیره

بابک سلاجقه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4