سیمان آبیک

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۷۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمانهای مخلوط ، توسعه فضای سبز، کنترل نشتی ها و بازیافت تمامی ضایعات و جمع آوری و تصفیه فاضلاب در راستای رسالت توسعه پایدار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۷۹۵۱ تهران-میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – خیابان ۱۶ – پ ۲۸
توضیحات
نام سمت

علی‌اصغر گرشاسبی

مدیر عامل

اسدالله عابدی

رئیس هیئت مدیره

محمود موذن چی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حیدری

عضو هیئت مدیره

محمد ترامشلو

عضو هیئت مدیره

علی‌اصغر گرشاسبی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19

خبر های این شرکت