بازرگانی نیرو سرمایه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تعاون و مشارکت کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران در سرمایه گذاری و بهره مندی از سود حاصل از آن و همچنین در جهت تحقق اهداف شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت و فنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۳۰۲۱۳ http://www.niroosarmayeh.co تـهران ، خیابان شــهید مطهری ، خیابان میرعماد کوچه سیزدهم ، پلاک 26
توضیحات
نام سمت

احمد شادرام

مدیر عامل

محمود معين فر

رئیس هیئت مدیره

احمد شادرام

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد علي بيگ

عضو هیئت مدیره

محمد علي پارسايي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7